PRIVACY


Wij gaan met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw persoonlijke gegevens. Uw gegevens zijn niet toegankelijk voor anderen en zonder uw toestemming geven wij uw gegevens niet door aan anderen. Vanzelfsprekend zijn apothekers en assistenten gebonden aan hun beroepsgeheim. Wij houden ons aan het privacy-reglement. U kunt het privacyreglement downloaden of in de SpoedApotheek inzien.

Als u desondanks bezwaren heeft tegen inzage van uw gegevens door andere zorgverleners dan kunt u uw gegevens laten afschermen. U moet zich dan wel realiseren dat uw geneesmiddelgebruik niet digitaal bewaakt kan worden en uw apotheek of apotheekhoudende huisarts beveelt dit dan ook niet aan. Onbewaakt geneesmiddelen gebruik kan uw gezondheid schaden. Bezwaar indienen tegen inzage van uw gegevens kunt u via een formulier dat u bij uw eigen apotheek of apotheekhoudend huisarts kunt opvragen.

privacyreglement Stichting OZIS