MEER WETEN OVER DE TARIEVEN VAN DE SPOEDAPOTHEEK?


Als u met spoed medicijnen nodig heeft, zijn hier extra kosten aan verbonden. Naast de (materiaal)kosten voor uw medicijnen betaalt u een (hoger) tarief voor onze aanwezigheid en dienstverlening op tijden waarop uw eigen apotheek gesloten is.

De prijs van de medicijnen is in de SpoedApotheek daardoor hoger dan in een reguliere apotheek.

SPOEDAPOTHEEK
DOKKUM & OMSTREKEN


Birdaarderstraatweg 70 a
9101 DC Dokkum

T (0519) 29 19 55
F (0519) 29 19 56
E info@spoedapotheek.nl

LANDELIJKE AFSPRAAK MET ALLE ZORGVERZEKERAARS EN VWS


Er een landelijke financieringsafspraak gemaakt tussen VWS, Zorgverzekeraars Nederland en Stichting Dienstapotheken Nederland. Het tarief dat op basis hiervan is vastgesteld voor SpoedApotheek Dokkum bedraagt €45,00 per receptregel (incl 6% BTW), wanneer het receptplichtige geneesmiddelen (UR) betreft. Dit bedrag brengen wij bij uw zorgverzekeraar in rekening en zal ten laste komen van uw Eigen Risico. Ook wanneer de declaratie niet via uw zorgverzekeraar loopt, brengen wij u dit bedrag in rekening.

DECLARATIE BIJ UW ZORGVERZEKERAAR


Wij hebben met alle zorgverzekeraars in Nederland een betaalovereenkomst en kunnen de kosten van medicijnen en hulpmiddelen rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar in rekening brengen. U hoeft dan niet zelf te betalen in de SpoedApotheek, mits volgens de polisvoorwaarden van uw basisverzekering aanspraak voor vergoeding bestaat. Omdat de kosten voor medicijnen en hulpmiddelen ten laste van het Eigen Risico komen, kan er op basis hiervan nog wel een afrekening volgen van uw zorgverzekeraar.

BETALING NIET VERGOEDE MEDICIJNEN EN HULPMIDDELEN


Wanneer u medicijnen of hulpmiddelen geleverd krijgt, die niet vergoed worden vanuit de basisverzekering, vragen we u contant of met PIN af te rekenen. Een andere betalingsmogelijkheid is een machtiging voor eenmalige incasso. Facturering achteraf is niet mogelijk.

VRAGEN?


Mocht u vragen hebben over de prijzen, neemt u dan contact op met uw apotheker. Op de kwitantie van contant afgerekende medicijnen ziet u dit in de uitsplitsing in materiaalkosten (het medicijn) en het in rekening gebrachte tarief.

TARIEVEN 2018


Onze tarieven zijn van toepassing wanneer:

- Wij rechtstreeks declareren bij uw zorgverzekeraar
- U zelf wenst te betalen
- U niet verzekerd bent, of in het buitenland verzekerd bent
- Het genees- of hulpmiddelen betreft die niet worden vergoed vanuit de Basisverzekering

GEGEVENS


KvK 01099897
BTW-nr 8121.07.366.B.01
IBAN NL97ABNA0549002227
BIC ABNANL2A

Onze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing.