MEER WETEN OVER HET HOE EN WAT VAN DE SPOEDAPOTHEEK?


De apotheken van Dokkum, Damwoude, Zwaagwesteinde, Kollum en Buitenpost werken samen in de SpoedApotheek Dokkum & Omstreken. Door deze samenwerking kunt u na een bezoek aan de DoktersWacht direct terecht in de SpoedApotheek.

Wij werken op basis van een geprotocolleerd werksysteem.

SPOEDAPOTHEEK
DOKKUM & OMSTREKEN


Birdaarderstraatweg 70 a
9101 DC Dokkum

T (0519) 72 81 84
F (0519) 72 81 85
E info@spoedapotheek.nl

WIE WERKEN ER IN DE SPOEDAPOTHEEK?


Apothekers en assistenten van de samenwerkende apotheken werken bij toerbeurt in de SpoedApotheek in Dokkum. Er is altijd een apotheker bereikbaar op wie de apothekersassistente kan terugvallen. Zo bent u altijd verzekerd van een deskundig advies over uw medicatie en het gebruik hiervan. De gevestigd apotheker is mw. drs. Sandra de Vries.


HEEFT U EEN VRAAG?


Inhoudelijke vragen over de geneesmiddelen die u heeft gekregen, kunt u stellen aan de apothekersassistente of apotheker in de SpoedApotheek, of tijdens openingsuren in uw eigen apotheek.

Heeft u achteraf een vraag of opmerking over de werkwijze van de SpoedApotheek, dan kunt u deze richten aan gevestigd apotheker dhr.drs. Gert Jan Rozendal. Hij is tijdens kantooruren bereikbaar in Apotheek De Dokkumer Wâlden in Damwoude (0511-423688 of info@spoedapotheek.nl)

Heeft u een vraag over de financiële afhandeling van uw recept, dan kunt u terecht bij de financiële administratie van de SpoedApotheek. Tijdens kantooruren in Apotheek It Krúswâld Buitenpost (0511-542623 of buitenpost@itkruswald.nl)


HEEFT U EEN KLACHT?


Hoewel wij onze uiterste best doen zorgvuldig te werken en u zo goed mogelijk van dienst te zijn, kan het zijn dat er iets mis gaat, of dat u niet tevreden bent. Door uw ontevredenheid met ons te delen, kunnen we bekijken wat de achtergrond is, of we het met u kunnen oplossen en of we onze dienstverlening kunnen verbeteren.

Vaak is een klacht door onderling overleg goed op te lossen. U kunt uw klacht richten aan gevestigd apotheker dhr.drs. Gert Jan Rozendal. Hij is tijdens kantooruren bereikbaar in Apotheek De Dokkumer Wâlden in Damwoude (0511-423688 of info@spoedapotheek.nl).

In SpoedApotheek Dokkum e.o. is een klachtenregeling van toepassing. Komen we er onderling niet uit, dan kunnen we een onafhankelijke bemiddelaar inschakelen, of u kunt in een uiterst geval uw klacht voorleggen aan de skge.nl.