Meer weten over de tarieven van de spoedapotheek?


Als u met spoed medicijnen nodig heeft, zijn hier extra kosten aan verbonden. Naast de (materiaal)kosten voor uw medicijnen betaalt u een (hoger) tarief voor onze aanwezigheid en dienstverlening op tijden waarop uw eigen apotheek gesloten is.

De prijs van de medicijnen is in de SpoedApotheek daardoor hoger dan in een reguliere apotheek.

SPOEDAPOTHEEK
DOKKUM & OMSTREKEN


Birdaarderstraatweg 70 a
9101 DC Dokkum

T (0519) 72 81 84
F (0519) 72 81 85
E info@spoedapotheek.nl

Spoedapotheek Dokkum en omstreken

Landelijke afspraak met alle zorgverzekeraars en VWS


Tot en met 2018 was er een landelijke financieringsafspraak tussen VWS, Zorgverzekeraars Nederland en Stichting Dienstapotheken Nederland. Op basis daarvan ontving SpoedApotheek Dokkum een subsidie. Hiermee kon het bedrag, dat bij u ten laste van uw Eigen Risico in rekening werd gebracht, worden beperkt tot €45,00 per receptregel (incl 6% BTW). Nu deze landelijke financieringsafspraak is vervallen en VWS niet genegen is een andere regeling te treffen, zijn we genoodzaakt de kosten (zijnde €89,75 excl 9% BTW) volledig op uw naam te declareren bij uw zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar is vervolgens vrij in haar keuze deze kosten al of niet volledig aan u door te rekenen in het Eigen Risico. Vragen over het tarief en de afrekening kunt u aan uw zorgverzekeraar stellen.

Declaratie bij uw zorgverzekeraar


Wij hebben met alle zorgverzekeraars in Nederland een betaalovereenkomst en kunnen de kosten van medicijnen en hulpmiddelen rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar in rekening brengen. U hoeft dan niet zelf te betalen in de SpoedApotheek, mits volgens de polisvoorwaarden van uw basisverzekering aanspraak voor vergoeding bestaat. Omdat de kosten voor medicijnen en hulpmiddelen ten laste van het Eigen Risico komen, kan er op basis hiervan nog wel een afrekening volgen van uw zorgverzekeraar.

Betaling niet vergoede medicijnen en hulppmiddelen


Wanneer u medicijnen of hulpmiddelen geleverd krijgt, die niet vergoed worden vanuit de basisverzekering, vragen we u contant of met PIN af te rekenen. Een andere betalingsmogelijkheid is een machtiging voor eenmalige incasso. Facturering achteraf is niet mogelijk.

Vragen?


Mocht u vragen hebben over de prijzen, neemt u dan contact op met uw apotheker. Op de kwitantie van contant afgerekende medicijnen ziet u dit in de uitsplitsing in materiaalkosten (het medicijn) en het in rekening gebrachte tarief.

Tarieven 2023


Onze tarieven zijn van toepassing wanneer:

- Wij rechtstreeks declareren bij uw zorgverzekeraar
- U zelf wenst te betalen
- U niet verzekerd bent, of in het buitenland verzekerd bent
- Het genees- of hulpmiddelen betreft die niet worden vergoed vanuit de Basisverzekering

Gegevens


KvK 01099897
BTW-nr 8121.07.366.B.01
IBAN NL97ABNA0549002227
BIC ABNANL2A

Onze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing.