OOK IN DE SPOEDAPOTHEEK; MEDICATIEVEILIGHEID VOOROP


Het hebben van een goede uitwisseling van medicatiegegevens is van belang voor uw medicatieveiligheid. De SpoedApotheek zal controleren of een nieuw geneesmiddel veilig samen gebruikt kan worden met middelen die u al gebruikt. Ook beoordelen we of het gebruik van het geneesmiddel geen probleem veroorzaakt in geval van andere medische omstandigheden, aandoeningen, ziekten of allergieën. De meest veilige manier om dit te controleren is op basis van het dossier van uw eigen apotheek of apotheekhoudende huisarts; de bronapotheek.

SPOEDAPOTHEEK
DOKKUM & OMSTREKEN


Birdaarderstraatweg 70 a
9101 DC Dokkum

T (0519) 72 81 84
F (0519) 72 81 85
E info@spoedapotheek.nl

ELEKTRONISCHE GEGEVENSUITWISSELING


Waar mogelijk zal de SpoedApotheek -na uw toestemming - uw relevante gegevens opvragen uw bronapotheek om uw medicatieveiligheid te waarborgen. Op basis van deze en uw informatie controleren wij of de voorgeschreven medicijnen geschikt voor u zijn. Wij hebben daarbij een geheimhoudingsplicht en mogen de gegevens alleen raadplegen als dat nodig is voor uw behandeling.

SpoedApotheek Dokkum maakt gebruik van de zorginfrastructuur van het LSP. Dit is een digitaal netwerk waarmee elektronisch medische gegevens gedeeld kunnen worden met andere zorgverleners. Via dit netwerk kunnen zorgverleners over en weer de voor hun relevante gegevens opvragen bij een andere zorgverlener. Dit mag en kan alleen bij een actuele zorgvraag en nadat u daar expliciet toestemming voor hebt gegeven.

Op deze manier kunnen we in de SpoedApotheek de medicatiegegevens bij de eigen apotheken opvragen. Zodoende kan gecontroleerd worden of een voorgeschreven geneesmiddel bij uw overige medicijnen past. Ook waarschuwt het systeem indien bij uw apotheek allergie├źn of aandoeningen bekend zijn die het gebruik van bepaalde geneesmiddelen uitsluiten. Via hetzelfde netwerk stuurt de SpoedApotheek informatie terug naar uw eigen apotheek, waar u bent ingeschreven. Hierdoor blijft uw geneesmiddelendossier altijd compleet en uw medicijngebruik wordt optimaal bewaakt.

Voor meer informatie: www.lsp-platform.frl en volgjezorg.nl


WANNEER GEEN ELEKTRONISCHE GEGEVENSUITWISSELING MOGELIJK IS


Van een groot deel van de aangesloten apotheken kunnen we -na uw toestemming- uw medicatiegegevens inzien. Dit is echter niet altijd (volledig) mogelijk. In dat geval vragen wij u een formulier in te vullen.

Indien uw apotheek niet is aangesloten op de LSP-zorginfrastructuur, sturen wij achteraf een fax aan uw apotheek welke geneesmiddelen wij aan u hebben geleverd. Daarom vragen wij altijd welke apotheek uw bronapotheek is. Dit is de apotheek waar u, of de persoon waarvoor u de medicijnen komt halen, normaliter geneesmiddelen haalt. In uw eigen apotheek wordt in dat geval achteraf ook gecontroleerd of het geneesmiddel samen gaat met uw andere medicatie.

Indien u geen cliënt bent van een van de apotheken in onze regio of niet zeker weet bij welke apotheek u doorgaans komt, adviseren wij u dit zelf aan uw eigen apotheek door te geven zodat controle kan plaatsvinden met uw huidige en toekomstige medicijnen.


WAT KUNT U ZELF DOEN?


Voor een optimaal werkend medicatieveiligheidssysteem is het van belang dat uw belangrijke gegevens steeds bij een apotheek bekend zijn en bijgehouden worden. Dit zal meestal de apotheek zijn waar u normaalgesproken komt, of waar u bent ingeschreven*.

*Indien uw huisarts ook uw medicijnen levert, is dat voor u uw 'eigen apotheek'

Zorg ervoor dat deze apotheek steeds bekend is met uw laatste gegevens over eventuele aandoeningen, allergieën, zwangerschap, gebruik van andere geneesmiddelen en uw laatste adresgegevens. Zo blijft uw geneesmiddeldossier actueel en betrouwbaar.

Wij kunnen ons werk alleen goed doen, als u ons volledig informeert:

Combinatie van medicijnen: Niet alle medicijnen kunnen samen gebruikt worden. Geef aan ons door welke medicijnen (ook zelfzorggeneesmiddelen) u nog meer gebuikt, zodat wij u advies kunnen geven.

Heeft u nog andere ziektes? Niet alle geneesmiddelen zijn voor iedereen geschikt. Heeft u bijvoorbeeld suikerziekte, of een hartkwaal? Geef het aan ons door, dan kunnen wij controleren of de nieuwe medicijnen veilig door u gebruikt kunnen worden.

Zwangerschap, borstvoeding en medicijnen: Niet alle geneesmiddelen kunnen tijdens de zwangerschap worden gebruikt. Geef het aan ons door als u zwanger bent of een zwangerschapswens heeft. Als u tijdens de zwangerschap medicijnen gebruikt kunnen wij controleren of dit veilig is. Hetzelfde geldt ook wanneer u borstvoeding geeft.

Allergie: Bent u allergisch voor een geneesmiddel, of een bepaalde stof? Om te voorkomen dat er allergische reacties optreden, willen wij dat graag van u vernemen.